Ouderportaal

Welkom op de website van de Dr Albert Schweitzerschool

 
 
Wij zijn een openbare school waar iedereen welkom is, waar we samen zijn en samen werken.We willen de kinderen laten zien dat er veel verschillende mensen zijn met een eigen kleur, taal, godsdienst en eigen gewoonten. Het kind is uniek en staat centraal. Kinderen met verschillende achtergronden leren elkaar kennen en begrijpen.

 We streven naar een school waarin respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving centraal staat.

 Wij werken vanuit een positief kindbeeld en gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen. Door kinderen positief te benaderen zullen ze zichzelf en de ander ook zo gaan zien.Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wij zien ouders graag op school, zodat de communicatie tussen school en thuis goed kan verlopen.